Zakręcona Zbiórka Zakrętek

Zakręcona Zbiórka Zakrętek

Wspieraj SONORUS

 

 

Bank BGŻ S.A.

19 2030 0045 1110 0000 0258 9760


Kalendarz 2016

Kalendarz Sonorus 2016

PostHeaderIcon

Witamy i zapraszamy do zapisów na warsztaty. Wybieramy jedną propozycję dostosowaną do wieku Dziecka. Ilość miejsc jest ograniczona:)

Zapisy tylko telefonicznie - 505 459 549

Dzieci w wieku 3-5:

DZYŃ - http://www.teatrlalek.wroclaw.pl/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=937&Itemid=655

godz. 11.00

Dzieci w wieku 6-8:

DZYŃ - http://www.teatrlalek.wroclaw.pl/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=937&Itemid=655

godz. 13.00

Stowarzyszenie SONORUS prosi o darowiznę w wysokości 10 zł od dziecka:)

Bank BGŻ S.A. 19 2030 0045 1110 0000 0258 9760


„Projekt badań pilotażowych dzieci od 6 do 16 roku życia z zastosowaniem Polskiego Pediatrycznego Testu Zdaniowego PTZ – D Fundacji Bonum Commune


Dobry słuch łączy nas z rodziną i przyjaciółmi. Dobre aparaty

i implanty słuchowe nie zastąpią dobrego słuchu, jeśli nie towarzyszy im wieloletnia terapia słuchu i mowy.


DZIECI i MŁODZIEŻ dotknięte ubytkiem słuchu zmagają się z tym problemem przez całe życie.

Przekaż dzieciom z wadami słuchu darowiznę:

Bank BGŻ S.A.
19 2030 0045 1110 0000 0258 9760

Pragniemy, aby każde dziecko z wadą słuchu dostało szansę na rozwój słuchu i mowy oraz samodzielne i sprawne funkcjonowanie w świecie osób słyszących.


MISJA STOWARZYSZENIA SONORUS

Działamy od 1995 roku (od 2010 jako OPP) na rzecz  dzieci i młodzieży z wadą słuchu oraz ich rodzin. Organizujemy różnego rodzaju zajęcia warsztatowe  (plastyczne, muzyczne lub teatralne) dla dzieci i młodzieży.  Organizujemy wielopokoleniowe festyny rodzinne i zabawy okolicznościowe dla dzieci i młodzieży. Promujemy zdrowie  w zakresie problematyki słuchu i mowy, organizując  spotkania dla rodziców, w których biorą udział lekarze - specjaliści, protetycy słuchu oraz terapeuci słuchu i mowy (surdologopedzi, surdopedagodzy, psycholodzy). Organizujemy zajęcia dla dzieci wspierające terapię słuchu i mowy . Aktywizujemy zawodowo młodzież, prowadząc różne formy zajęć edukacyjnych i terapeutycznych. Propagujemy wypoczynek dzieci i młodzieży i ich rodzin, organizując weekendowe warsztaty wyjazdowe połączone z wykładami dla rodziców dotyczącymi problematyki związanej z terapią słuchu i mowy  oraz zajęciami terapeutycznymi dla dzieci i młodzieży. Pomagamy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Wspomagamy rozwój społeczności lokalnych współpracując z ośrodkami specjalistycznymi – Ośrodek PZG we Wrocławiu, szkolno-wychowawczymi oraz przedszkolami i szkołami, do których uczęszczają dzieci i młodzież z wadą słuchu. Działamy na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, współpracując z innymi stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami charytatywnymi. Promujemy i organizujemy wolontariat.

KRS: 0000101306

NIP: 897-16-17-316

REGON: 930456622


Witamy i zapraszamy z okazji Dnia Dziecka:) do zapisów na warsztaty i spektakle. Wybieramy jedną propozycję dostosowaną do wieku Dziecka. Ilość miejsc jest ograniczona:)

Zapisy od 23 do 25 maja, tylko telefonicznie - 505 459 549505 459 549 .

Dzieci w wieku 1-3:

BRZUCHO - http://www.teatrlalek.wroclaw.pl/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=26&Itemid=504

4.06 – 13.00

i

5.06 – 13.00

Dzieci w wieku 8+

YEMAYA - http://www.teatrlalek.wroclaw.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=955:yemaya-krolowa-morz-w-probach&Itemid=483

12.06 – 11.00

Dzieci w wieku 3-5:

DZYŃ - http://www.teatrlalek.wroclaw.pl/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=937&Itemid=655

19.06 – 11.00

Dzieci w wieku 6-8:

DZYŃ - http://www.teatrlalek.wroclaw.pl/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=937&Itemid=655

19.06 – 13.00

Stowarzyszenie SONORUS prosi o darowiznę w wysokości 10 zł od dziecka:)

Bank BGŻ S.A. 19 2030 0045 1110 0000 0258 9760